KLOKKE / POST Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Post 7 Post 8 Post 9 Post 10 Post 11
Tema SAN ADSAM SKYTING HURTSTIL AVST/MÅL ROE TEAM TELT KART SAN VERNM
0830 – 0900 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4
0900 – 0930 3.4 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3
0930 – 1000 3.3 3.4 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2
1000 – 1030 3.2 3.3 3.4 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1
1030 – 1100 3.1 3.2 3.3 3.4 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3
1100 – 1130 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2
1130 – 1200 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1
1200 – 1230 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH KOKE
1230 – 1300 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 1.1 1.2 1.3 1.4
1300 – 1330 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 1.1 1.2 1.3
1330 – 1400 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 1.1 1.2
1400 – 1430 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 1.1
Øvelsesleder Stig Østerholt 992 97 712
Poengansvarlig Tor Reier Lilleholt 481 55 425
Post 1 Tommy Waa Warelius 934 58 481
Post 2 Thomas Øia 906 51 700
Post 3 Terje Salvesen/Trond Glidje 481 70 559 / 406 27 502
Post 4 Vidar Østebø 916 61 410
Post 5 Magnus Vyrje 450 00 940
Post 6 Sigurd Bjørnstad 986 56 425
Post 7 Jan Cato Vold 957 14 092
Post 8 Øyvind Gustavsen 476 00 540
Post 9 Espen Erichsen 909 30 739
Post 10 Kristian Engevik 478 47 605
Post 11 Jan Magnus Myhre 986 64 947
  1. Husk å få med deg laget som skal starte på din post!
  2. Tid er det viktigste!
  3. Husk å spørre om observasjoner!
  4. Husk å sende laget avgårde fra din post FØR lunch!
  5. Husk å gi poeng for primus/vannkoking i løpet av lunchen.
  6. Husk å ta med alt utplassert materiell!
  7. Ta bilde av stridsmeldingen siste lag leverer, og send til Tor Reier Lilleholt