Bakgrunn
Det finnes veldig mange firmaer og frivillige organisasjoner i Norge som driver med førstehjelpsopplæring. Både privatpersoner og ansatte i mange firmaer lærer viktig og nyttig kunnskap som potensielt kan redde liv. Dessverre er det få eller ingen av disse arrangørene som legger like mye vekt på at den praktiske delen av opplæringen skal stå i stil til teorien.

Medic Makeup Norway driver skadesminke og øvelsesarrangering på profesjonelt nivå – men hvorfor?
Man kunne gjort ting enkelt. Man kunne «hivd på noe blod» på en utrent og overspillende markør og vært fornøyd. Det er ikke godt nok for oss.
Vi i Medic Makeup Norway er opptatt av at ting skal være realistisk og ha god kvalitet. Vi opplever at en realistisk skade på en virkelighetstro markør utgjør forskjellen for hvordan førstehjelperen reagerer den dagen han eller hun kommer først til en trafikkulykke, når turkameraten brekker beinet eller når det går galt med kniven. Har førstehjelperen på forhånd sett hvordan ting faktisk kan se ut, er ikke sjokket like stort, og man kan begynne førstehjelpen tidligere og gjøre riktigere tiltak.

Virkemidler
Det finnes mange måter man kan bevisstgjøre og fortelle om hvordan skader og sykdommer manifesterer og utvikler seg. Det beste er å vise det.
For å oppnå en realistisk demonstrasjon og progresjon av et sykdomstilfelle bruker vi kun det ypperste av spesialeffektssminke sammen med profesjonelle, faglig dyktige og godt erfarne markører. Våre markører er håndplukket for oppgaven, og har erfaring, kunnskaper og egenskaper som er viktige for at øvelsen skal bli så realistisk og virkelig som mulig.
For at situasjonen skal bli så virkelighetstro som mulig bruker vi mye tid på å planlegge hvilke rekvisitter og miljø casen skal spilles i.

Dukker
Medic Makeup Norway har som et slags mantra at vi ikke bruker dukker unødvendig. Der hvor det er trygt for en markør å oppholde seg, skal det brukes et ekte menneske. Til tross for mer og mer avanserte og realistiske dukker vil man aldri kunne gjenskape måten en pasient ser på hjelperen sin, griper armen dens og frykter for sitt eget liv.
Skal det utføres avanserte og/eller invasive prosedyrer som for eksempel intubasjon, thoraxdrenasje eller HLR, bytter vi ut markøren med dukken når pasienten er blitt så dårlig at dette er aktuelt.

Målgruppe og resultater
Medic Makeup Norway både har og har hatt kontrakter og avtaler med alle nødetatene, Forsvaret, Røde Kors, Nullvisjonen og flere små og store firmaer. Alle har sin måte å øve på, og alle har sine mål de ønsker å oppnå. Vi forsøker å imøtekomme alle ønsker til øvelsesmomenter – samtidig som vi gjør dem så nærme virkeligheten som mulig.
Vi kan i samarbeid med deg som kunde produsere et vurderingsskjema som hjelper til å måle progresjon og måloppnåelse på de som øver. Dette fungerer også som bekreftelse på eventuell dokumentert opplæring.