Måloppnåelse

Idé og plan

Det første man må gjøre er å sette av tid, personell, og økonomi til å øve.
Vi mener det er viktig å prioritere det å bli godt forberedt på den dagen da alt annet feiler. Forhåpentligvis kommer man aldri til å få bruk for kunnskapene man lærer hos oss – men ingen har noensinne vært lei seg for å ha et førstehjelpskurs når man står i en utfordrende situasjon!

Deretter må man se på risikoprofilen sin og finne ut hvilke momenter man bør øve på. Dette bør være realistiske problemstillinger, og noe som kan gi verdifull og nyttig erfaring til de som skal øve.

Det siste som må gjøres før øvelsen kan settes i gang er å lage en god og gjennomtenkt plan for hvordan man ønsker å gjennomføre øvelsen.
Her er det mange muligheter og løsninger!

Gjennomføring

Alle som skal øve, bør ha en viss kunnskap omkring emnene i forkant, slik at man kan få testet de praktiske ferdighetene i en realistisk setting.

At innsatspersonellet må ha forkunnskaper betyr at man kanskje må gjennomføre kursing og teoriundervisning i forkant. Medic Makeup Norway kan også tilrettelegge og avholde teori i forkant av en øvelse – enten på ditt arbeidssted eller på vårt kurslokale.

Selve gjennomføringen av de(n) praktiske øvelsen(e) er stedet der innsatspersonellet skaper erfaringer de kan få bruk for i en reell situasjon. Når det de ser, kjenner, lukter, føler og hører er slik virkeligheten vil være den dagen alle sikkerhetstiltak feiler – har de erfaringene fra øvelsen å spille på for å ta de rette avgjørelsene når sekundene løper avgårde!

Evaluering

En viktig del av øvelse er både teknisk gjennomgang, debrief og evaluering.

Teknisk gjennomgang:
Alle som har deltatt på øvelsen samles, og man går steg for steg gjennom hva man gjorde – og på hvilket grunnlag man tok sin beslutning.

Debrief:
Som en teknisk gjennomgang – men med mer rom for hva man tenkte, følte og trodde rundt det som skjedde.

Evaluering:
Kan gjerne skje digitalt i form av for eksempel et spørreskjema.
Her får man vite noe om effekten av det som har blitt gjort – og hvordan man til neste gang kan tilrettelegge øvelsen enda bedre. Slik kan man gi nye, bedre og andre erfaringer ved neste øvelse.