Hvorfor øve?

Våre ønsker for øvelsen din

  • Den skal være realistisk.
  • Den skal gi erfaringer man får bruk for når man står i en stresset situasjon.
  • Øvelsen skal teste etablerte systemer og prosedyrer.
  • Øvelser skal gi mengdetrening i en prosedyre eller handlingsmåte
  • Ved hjelp av gode og gjennomtenkte øvelser får man kunnskap om hva en trenger å vite og kunne mer om, hva en må forandre på, og hva man må øve mer på.

Derfor bør du øve!

  • Øvelser gjør deg best mulig forberedt på det som møter deg. Er du ikke forberedt og klar kan det i verste fall bli kostbart både i penger og menneskeliv!
  • Man kan finne ut om systemer og rutiner faktisk fungerer i en skarp situasjon.
  • Øvelser er en effektiv og spennende metode for å vedlikeholde og oppdatere kunnskap og metodikk.
  • Øvelser skaper og styrker samhold og tillit til kollegaer.
  • Ofte kan det være lovpålagt å gjennomføre øvelser. Vi hjelper deg med å finne ut av om dette gjelder din bedrift!

Vårt tilbud til deg

Vi kan hjelpe deg med å planlegge, gjennomføre og evaluere øvelsen din.

Vi kan sørge for at øvelsen din gir en realistisk og virkelighetstro fremstilling av en situasjon. Slik vil man gi ny kunnskap og erfaring som de vil kjenne igjen i en reell krise, hos dem som skal utøve innsatsen.

Ta kontakt med oss, så lager vi en øvelse tilpasset din bedrifts risikoområder!